Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

melomanka
Reposted fromshakeme shakeme vianosalowska nosalowska

October 06 2019

melomanka
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamirabilia mirabilia
melomanka
Reposted fromFlau Flau viamirabilia mirabilia

September 10 2019

melomanka
7874 5385 390

August 14 2019

melomanka
5448 89fa 390
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
melomanka
3162 4d3a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

August 13 2019

melomanka
3125 b5a6 390
Reposted fromdailylife dailylife viabojaniewiem bojaniewiem

July 26 2019

melomanka
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai vianiebieskieoczy niebieskieoczy
melomanka
9464 1f16 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 14 2019

melomanka
Reposted fromshakeme shakeme vianiebieskieoczy niebieskieoczy
melomanka
5155 22ac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 07 2019

melomanka
2624 b589 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
melomanka
2622 be96 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
melomanka
2624 b589 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 20 2019

melomanka
5494 a5d6 390
Reposted fromblackmamba blackmamba viascorpix scorpix
melomanka
3802 6dbf 390
Reposted fromgrobson grobson viascorpix scorpix
melomanka

June 14 2019

melomanka
0210 1f53 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 10 2019

melomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl