Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

melomanka
7044 d865 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 20 2018

melomanka
0627 0cfc 390
Reposted fromhalfjohn halfjohn viamirabilia mirabilia

June 10 2018

melomanka

June 08 2018

melomanka

June 03 2018

melomanka
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viamirabilia mirabilia

May 24 2018

melomanka
melomanka
0443 9113 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
melomanka
9920 aff0 390
Reposted fromdailylife dailylife viapimpmyheart pimpmyheart

May 20 2018

melomanka
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć

May 15 2018

melomanka
2606 3358 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiebieskieoczy niebieskieoczy

May 10 2018

melomanka
melomanka
7460 a2c6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 05 2018

melomanka
2766 46ca 390
Reposted fromaggape aggape viascorpix scorpix
melomanka
5422 ab42 390
Reposted fromikhakima ikhakima viamirabilia mirabilia
melomanka
8428 a6db 390
Reposted fromonlyman onlyman viamirabilia mirabilia
melomanka
4700 ea02 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

April 27 2018

melomanka
5824 8b0a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viana-zakrecie na-zakrecie
melomanka
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: Co nowego? Możesz odpowiedzieć tylko: Nic nowego.
— Piotr C. (z książki Pokolenie Ikea)
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus

April 25 2018

melomanka
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapimpmyheart pimpmyheart
melomanka
Ta sytuacja wiele mnie nauczyła. Głównie tego, że możesz zrobić wszystko dobrze i zachować się w porządku, ale ludzie jak zechcą, to i tak przedstawią cię w taki sposób, w jaki poniesie ich wyobraźnia. Nieważne jak bardzo starasz się nikogo nie skrzywdzić i trzymać klasę. Nieważne kim naprawdę jesteś. Są tacy ludzie, dla których jesteś tylko marionetką. Lalką za pomocą, której chcą osiągnąć upragniony cel. I mają w d*pie to, że cię zranią. Mają gdzieś twoje uczucia. Zniszczą cię za uczciwość. Za to, że jesteś za dobra. Może to ich wina, a może już tak bardzo są przesiąknięci złem, że nie są w stanie zrozumieć nikogo, kto ma w sobie dobro. Tak myślę. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do ciemności, nie rozumie dlaczego inni zachwycają się promieniami Słońca.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl