Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

6773 7753 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter viasmorzando smorzando
melomanka
6780 c064 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee

March 15 2017

melomanka
7179 96b8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable
melomanka
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
melomanka
0895 f113 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
melomanka
4383 ce2a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
melomanka
6829 c17e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

March 12 2017

melomanka
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
melomanka
6870 47d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
melomanka
6795 9cf1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee

March 10 2017

melomanka
4251 7a9b 390
melomanka
3010 6127 390
melomanka
melomanka
2013 01e8 390
Reposted fromsoSad soSad viaarosraro arosraro

March 06 2017

melomanka
9588 fbe4 390
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods

March 04 2017

2634 5c1c 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 01 2017

melomanka
Nie przekonasz kobiety, że jest ładna. Jeśli ktoś kiedyś, w czasach dojrzewania powiedział jej, że posiada jakąś wadę, czy też jest brzydka, ona wierzy w to do dzisiejszego dnia.
Może się oszukiwać, wmawiać sobie, że to nie ważne, akceptować tę wadę. Nawet uważać, że zamieniła ją w zaletę, ta część jej jest piękna. Wyrosnąć z brzydkiego kaczątka na oszałamiającego łabędzia.To czasem w jej głowie, gdy siedzi sama w swoim pokoju, pojawiają się myśli, wracają słowa wypowiedziane przez tę osobę wiele lat temu. Tak po prostu jest. To nigdy nie wyjdzie z jej głowy. Także zważajcie na swe słowa, bo mogą nigdy nie zostać zapomniane.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vianiebieskieoczy niebieskieoczy
melomanka
melomanka
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaarosraro arosraro

February 23 2017

melomanka
6232 d270 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl