Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

melomanka
3605 91f9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

February 10 2018

melomanka
1730 f26f 390
Reposted frompiepszoty piepszoty vianiebieskieoczy niebieskieoczy
melomanka
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapirania pirania

February 09 2018

melomanka
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna vianiebieskieoczy niebieskieoczy
melomanka
7583 287d 390
Reposted frompiehus piehus vianiebieskieoczy niebieskieoczy
melomanka
9584 f868 390
melomanka
0601 d1eb 390
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
melomanka
6424 e4f0 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods

February 01 2018

starsinursa:

me, as a kid: i can’t wait til i’m an adult so i can stay up late EVERY NIGHT

me, as an adult, crawling into bed at 6:30 pm: oh thank god

January 31 2018

melomanka
7698 9ef8 390
Reposted frompiehus piehus viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
1880 7a48 390

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viamaciekp maciekp

January 25 2018

melomanka
Salvador Dalí and Yves Saint Laurent
melomanka
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viakarna karna

January 24 2018

melomanka
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoko kokoko

January 18 2018

melomanka
melomanka

January 17 2018

melomanka
8620 bc9f 390
Reposted frompiehus piehus viajoannem joannem

January 16 2018

melomanka
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viacatchdimoment catchdimoment

January 15 2018

melomanka
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl