Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

melomanka
2001 0b43 390
Reposted frompiehus piehus viaMsChocolate MsChocolate

April 04 2018

melomanka
7870 dab4 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
melomanka

March 29 2018

melomanka
8030 0235 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
melomanka
9423 3812 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamirabilia mirabilia

March 26 2018

melomanka
3703 83d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia

March 25 2018

melomanka
9949 948a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
melomanka
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia

March 20 2018

melomanka
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
melomanka
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viadobby dobby
melomanka
2161 925a 390
Reposted frompeluda peluda viablackheartgirl blackheartgirl

March 19 2018

melomanka
3365 cff9 390
6472 56e0 390

March 14 2018

melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viapandorcia pandorcia

March 07 2018

melomanka

Związek jest po to aby wznosić, nie dołować. I nie mówię tu o stwarzaniu fałszywych złudzeń typu: możesz być najlepszy. Chodzi o słowo „spróbuj”. Chodzi o moment, kiedy ty jesteś już bliski rzucenia wszystkiego a ta druga osoba podchodzi do ciebie i mówi: zrób to jeszcze raz. Dla siebie.  

Związki są po to aby ta druga osoba nas wspierała i motywowała do tego, abyśmy byli lepsi. Abyśmy budowali swój świat, a nie pierdzieli w stołki. Bądź z kimś kto cię uskrzydla, a nie wiąże ci jaja w supeł.

Po prostu wstań i wyciągnij swoją, zakurzoną gitarę z szafy.  

— pokolenie ikea
Reposted fromwooolf wooolf vianatalkaaaa natalkaaaa

March 06 2018

melomanka
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

February 28 2018

melomanka
melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

February 25 2018

melomanka

February 24 2018

melomanka
8914 7572 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl