Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

melomanka
3818 a49a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
melomanka
3806 6ae9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
melomanka
8149 74d7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove

April 28 2017

9897 9d09 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viamargolia margolia

April 27 2017

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice
melomanka
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaschattenreich schattenreich
9438 7f3f 390

moussonlove:

definitely my kind of woman

Reposted fromcloneception cloneception viaMissDeWorde MissDeWorde
melomanka
melomanka
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort viamalazadymiara malazadymiara

April 25 2017

Twoja opinia o człowieku jest złożona z tego, czym sam jesteś wypełniony. To jest albo twój strach, albo twoja miłość. Ktoś boi się nocy i każdego, kogo w nocy zobaczy, nazwie demonem. Ktoś boi się upału i każdego, kogo spotka w czasie upału, uzna za spopielającego. Ktoś boi się uczciwości i każdego, kto jest uczciwy, nazwie słabym. Strach jest nieobecnością miłości. To brak zrozumienia, brak akceptacji. To choroba. Dlatego wszystko, co wywołuje strach i osąd należy leczyć. Ale nie u innych. U siebie.
— Аму Мом
Reposted fromkonrad konrad vianiebieskieoczy niebieskieoczy

April 23 2017

melomanka
9711 1b56 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
melomanka
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viascorpix scorpix

April 18 2017

melomanka
0869 d712 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka

April 17 2017

1637 40c1 390
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viascorpix scorpix

April 12 2017

melomanka
Anna Razumovskaya Love Story 2 painting
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viagwiazdeczka gwiazdeczka
melomanka
3660 b364 390
Reposted frommental-cat mental-cat viascorpix scorpix
melomanka
7701 b1de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

April 08 2017

melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
1873 d39e 390
Reposted fromszszsz szszsz viamadadream madadream
melomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl