Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

melomanka

March 20 2020

melomanka
melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
melomanka
melomanka

February 23 2020

melomanka
Reposted frombluuu bluuu viamirabilia mirabilia
melomanka
7856 fba9 390
melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
melomanka
melomanka
melomanka
9971 cd87 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

February 12 2020

melomanka
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
melomanka
5763 1fba 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamirabilia mirabilia

January 12 2020

melomanka
6412 c0c4 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamirabilia mirabilia

October 08 2019

melomanka
Reposted fromshakeme shakeme vianosalowska nosalowska

October 06 2019

melomanka
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamirabilia mirabilia
melomanka
Reposted fromFlau Flau viamirabilia mirabilia

September 10 2019

melomanka
7874 5385 390

August 14 2019

melomanka
5448 89fa 390
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
melomanka
3162 4d3a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl